caniasERP Kapasite Yönetimi(CAP) modülü ile belirli bir dönem içerisindeki üretim emirlerinin, üretimdeki kaynak kısıtlarına göre terminlenmesi ve genel kabul görmüş yöntemlere uygun çizelgelenmesi sağlanır.

Bu modül, üretim emir tipine ve iş merkezine bağlı olarak farklı kriterlerde çalıştırılabilir. Birden fazla planlama sonucu, modül üzerinde saklanabilir ve bu sonuçlar geçmiş planlar ile karşılaştırılabilir. Bu özellik sayesinde kapasite planlamada kullanılan farklı stratejilerin performansları kıyaslanabilir.

Kapasite Yönetimi modülünün desteklediği birden fazla ‘çizelgeleme algoritmaları’ seçeneği bulunur. Şirketlerin ihtiyacına yönelik en uygun algoritma geliştirilerek çizelgeleme yapılabilir. Çizelgelemenin ve optimizasyonun ne kadar detaylı olacağı, tamamen kullanıcı inisiyatifindedir. İşletmedeki farklı tesisler için, farklı tipte planlama metotları geliştirilebilir.

Görselleştirme ve Şeffaflık

Modüldeki gantt şeması, her bir iş merkezinin kapasite kullanımını üretim emri veya iş merkezi bazında listeler ve bunların birbirleriyle ilişkilerini grafiksel olarak gösterir. Şema üzerinde, sürükle-bırak işlevi ile operasyonların başlangıç zamanı, süresi ve iş merkezi gibi bilgiler doğrudan düzenlenebilir. Modüldeki kritik yol, geç kalan işler, eksik parçalar ve genel çizelgeleme performansının grafiksel gösterimi, kullanıcıların yapılabilecek olası hataları erken fark etmelerini sağlar. Bu şekilde, çizelgede oluşan ani gelişmelere daha hızlı tepki verilebilir ve erken müdahale edilebilir.

Zamanlar ve Aktiviteler

Kapasite Yönetimi modülünde üretim aralıkları görüntülenebilir. Böylece çizelgede, mümkün olan en erken üretim başlangıcı ile son işlem bitişi arasındaki dönem gözlenebilir. Bu veri sayesindeyse operasyon aktiviteleri ile ilgili üretim süresi, hazırlık süresi, taşıma süresi gibi farklı bilgilere ulaşılabilir. İş merkezlerinin kullanım oranı, verimlilik oranı gibi grafikler ve operasyon sürelerine (başlangıç ve bitiş zamanı, duruş zamanı, hazırlık süresi gibi) ilişkin bilgiler sistemde mevcuttur ve üretim kontrolü amacıyla kullanılabilir.

Kapsamlı İhtiyaca Yönelik Bilgiler

Her bir operasyona ilişkin onay bilgileri, Kapasite Yönetimi modülüne canlı olarak aktarılır. Burada üretim emirleri ile ilgili başlangıç ve bitiş süreleri, bekleme süreleri, iş akışı süreleri ve iş merkezleri arasındaki nakliye süreleri ile birlikte operasyondaki gecikmeler gibi pek çok bilgi görüntülenebilir. Kapasite planlama, tercihe göre iş merkezi takvimi veya fabrika takvimi dikkate alınarak yapılır. Hesaplama için bekleme süreleri, istisna günleri veya vardiyalı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler temel alınır. Bunların yanında üretimsel ilişkiler ve çizelgeleme kuralları ile ilgili bilgiler de sistem üzerinden alınabilir. Böylece birbirleriyle bağlantılı üretim emirleri gözlemlenebilir, aktiviteler karşılaştırılabilir ve farklı çizelgeler analiz edilebilir.

Analiz ve Eylem

Modülün bir başka işlevi de iş merkezi karşılaştırma analizidir. Belirli bir üretim sürecine dahil olan tüm iş merkezleri birbirleriyle karşılaştırılabilir ve optimize edilebilir. Bu analiz için kullanıcıya, her bir üretim emri adımına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı sunulur. İlgili iş merkezlerinin karşılaştırılması için hazırlık süresi, gerçekten çalışılan süre, makine kapasitesi gibi çeşitli ölçütler kullanılabilir. Ayrıca modülde, kapasite kullanımının görüntülenmesi olanağı da mevcuttur. Bu özellik kullanıcıya ilgili üretim emrinde hangi kaynakların ne zaman ve ne kadar kullanıldığı ve tüketildiği bilgisini verir. Kapasite Yönetimi modülünde, personel kapasiteleri ile bağlantılı olarak, hangi çalışanın hangi operasyonda çalışacağı, personel kapasite durumu ve değerlendirilmeyen kapasiteler için başka bir planlama yapılıp yapılamayacağına yönelik veriler de sağlanır.

Özelleştirilebilir Çizelgeleme Algoritmaları

Kapasite Yönetimi modülünden maksimum performansı alabilmek için işletmeye özgü kapasite kuralları ve kısıtları ayrıntılı olarak belirlenebilir; olası gecikmelere ilişkin bir analiz gerçekleştirmenin yanı sıra hazırlık sürelerinin optimize edilmesine ve kaynakların düzenlenmesine olanak sağlanır. Diğer taraftan, tesis bazında öncelik kuralları tanımlanabilir ve performanslar karşılaştırılabilir. Sıraya bağlı hazırlık süreleri (işlemler arası süreler dahil) belirlenebilir ve hazırlık süreleri için özel kısıtlar tanımlanabilir. Modülün diğer bir işlevi de kapasite gruplarının oluşturulmasıdır. Kapasite bakımından aynı veya benzer görevlerin düzenlendiği iş merkezleri gruplandırılabilir. Kapasite darboğazları konusu da bu modülde önemli bir rol oynar.

Entegrasyon

Kapasite Yönetimi modülünün tüm sistem ile entegre olması, üretim çizelgelemede kayda değer avantajlar sağlar. Tek bir sistem üzerinden tüm süreçleri yönetmek kullanıcıların iş yükünü ve riskleri büyük oranda azaltarak, şirketlerin genel durumlarına ilişkin değerlendirme ve analiz imkanı sunar. Çizelgeleme sonrasında değerlendirilen üretim planlama sonuçlarına göre, alınması gereken aksiyonlar, tam entegrasyon sayesinde çok daha hızlı ve yerinde olmaktadır. Modülün, Üretim Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Bakım Yönetimi ve Rota Yönetimi modülleri ile sıkı bir etkileşimi vardır.

Özelliklere Genel Bakış:

  • İşletme ihtiyacına göre geliştirilebilir çizelgeleme algoritmaları
  • Gantt chart üzerinde kapasite planlarını karşılaştırabilme
  • Karşılaştırılabilir performans
  • Sürükle-bırak ile operasyon yönetimi
  • Üretim sürelerinin ve kaynakların optimizasyonu
  • Hazırlık optimizasyonu
  • Analiz ve raporlama