caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması – Material Requirements Planning (MRP) modülü, tedarik sürecinde açılan talep belgelerine istinaden doğacak tüm ihtiyaçlar için malzeme bazında planlama yapar. 

Böylece tüm ihtiyaçları en ideal şekilde giderecek plan aşamasında tedarik belgeleri oluşturulur. Oluşturulan bu belgeler, sistemin geneli ile sağlanan kolay entegrasyon sayesinde kesinleşmiş belgelere rahatlıkla dönüştürülebilir. Bununla birlikte tedarik zincirine dahil olmuş her bir talep belgesi için açılan tüm tedarik belgelerinin takibi bu modül yardımıyla kolaylıkla sağlanır ve raporlanır. Dolayısıyla, bu modül bir organizasyon içerisindeki lojistik zincirinin tam merkezinde konumlanır. 

Her sektörün tedarik zinciri yönetiminde kendine ait değişkenleri mevcuttur ve bu değişkenler planlama stratejisi için belirleyici olabilir. caniasERP sistemi, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünün sahip olduğu çok sayıda parametre ile en ideal planlama yönteminin kolaylıkla belirlenip uygulanmasını sağlar. Buna ek olarak sistemin esnek yapısı, modül üzerinde bir malzeme için birden fazla planlama stratejisi kullanarak olası senaryolar için simülasyonlar yapılmasına olanak sunar.

Esnek Konfigürasyon

Modül, gerçeğe en yakın koşullar ile planlama yapabilmek adına farklı ayar tipleri kullanarak aynı malzemeler için farklı planlama seçenekleri sunar. Bu sayede bir malzemenin gerçek planlama sürecine paralel olarak yürütülebilecek simülasyon planlamalar ile olası her senaryonun planlamayı ne ölçüde etkileyeceğini gözlemlemek mümkündür.

Zengin Zaman ve Miktar Hesaplama Parametreleri

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tam deterministik olarak çalışır. İhtiyaç planlaması kusursuz zaman isabeti ile yapılarak gerçeğe en uygun tedarik zinciri oluşturulur. Bunun yanında atomik zaman birimi dilenirse hafta, ay veya kullanıcının belirleyeceği zaman aralıklarında belirlenir. Bu özellik, kullanıcılara tolerans imkânı tanır ve plan tahminlerinde hata oranını düşürür. Ayrıca oluşturulan planların çizelgelenmesinde sipariş teslim süresi, üretim hazırlık/makine/işçilik süreleri, satınalma tedarik süresi gibi kritik veriler kullanılarak gerçeğe en yakın sonuçlar elde edilir.

Modül, miktar hususunda da hatasız çalışır. Endüstri literatüründe kabul edilmiş pek çok sipariş büyüklüğü belirleme metodu, bu modülde mevcuttur. Sipariş büyüklüğü belirlemede kullanılan ‘Gerçek Miktar’ (lot-for-lot), ‘Sabit Miktar’, ‘Maksimum Stok Seviyesi’ gibi doğrusal metotların yanı sıra ‘Ekonomik Sipariş Miktarı’, ‘Minimum Birim Maliyet’, ‘Minimum Toplam Maliyet’ ve ‘Parça Periyot Dengeleme’ gibi gelişmiş metotlar da bulunur. Ayrıca uygun kategorideki malzemeler için emniyet stoğu ve tekrar sipariş noktası tanımlanarak minimum stok yönetimi sağlanabilir.

Esnek Planlama

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, benzer malzemelerin birbirleri yerine kullanımına olanak sağlar. Böylelikle şirketler, ihtiyaçların karşılanmasında tek bir malzeme yerine bir malzeme grubunu dikkate alabilir. Bu da satın alma-üretim faaliyetlerini azaltarak işletmelerde tasarruf edilmesine yardımcı olur. Sistem üzerinde birbirlerine alternatif olarak tanımlanan malzemeler arasında seçim, gerçek stok seviyeleri dikkate alınarak yapılır. Şirketler, belirlenen öncelik seviyelerine göre ideal alternatif malzeme seçimini sistem aracılığı ile yönetebilir.

Entegrasyon

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, başta Temel Veri Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi, Satış Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satınalma Yönetimi ve Transfer Yönetimi modülleri olmak üzere malzemeler ile ilgili modüllerin tamamıyla entegre çalışır. Entegrasyona dahil olan modüller planlama için, beklenen tüm giriş ve çıkışlar hakkında, anlık veri sağlar. Böylece sistem daima güncel kalır. Net Değişim Sistemi sayesinde, entegrasyon modüllerinden herhangi birinde malzeme ile ilgili bir değişiklik olursa modül, bilgiyi otomatik kaydeder ve ilgili malzemeyle ilgili tekrar planlama yapar. Toplu planlama uygulamaları yardımıyla bu malzemeler ve ilişkili oldukları malzemeler tekrar planlanarak güncel plan durumuna erişilir. Ayrıca sistem, kullanıcılara toplu planlama uygulamalarını periyodik olarak otomatik çalıştırma imkanı da sağlar.

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tarafından oluşturulan satınalma istekleri ve üretim planları Üretim Yönetimi, Satınalma Yönetimi ve Transfer Yönetimi modülleri aracılığı ile satınalma siparişi ve üretim emri gibi gerçek belgelere dönüştürülür. Böylece sistem üzerinde yapılan planlar, faaliyete geçirilir. Ayrıca bu modül, kesinleşen belgeleri izler ve kullanıcılara gelecek stok durumunu anlık olarak görüntüleyebilme imkânı sağlar.
 

Özelliklere Genel Bakış:

 • Anlık malzeme stok durumu
 • Kesin ve gerçek tedarik tarihleri belirlenmesi
 • Tarih tolerans imkanı
 • Sipariş büyüklüğü belirleme yöntemleri
 1. Gerçek ‘Lot-for-Lot’
 2. Sabit miktar
 3. Maksimum stok seviyesi
 4. Ekonomik sipariş büyüklüğü
 5. Parça periyot dengeleme
 • Planlama anahtarları
 1. Çok yönlü planlama konfigürasyonu imkanı
 2. Paralel planlama ve simülasyon imkanı
 • Farklı tesisler arası malzeme hareketlerinin öngörülmesi
 • Net değişim sistemi ile malzeme planlarının güncel tutulması
 • Özel sipariş planlaması
 • Alternatif malzeme kullanımı ve malzeme kullanım grupları
 • Oluşturulan planların gerçekleştirilmesi
 • Kaba Kapasite Planlama
 • İhtiyaç-Tedarik belgelerinin eşleştirilmesi
 1.  Belgeler gerçekleştikçe eşleştirmenin güncellenmesi