caniasERP Sabit Kıymet Yönetimi (AST) modülü, işletmelerin üretim veya hizmet sunumlarında kullanılmak üzere bulundurdukları makine, teçhizat, arazi, bina, tesis, tesisat gibi sabit kıymetler olarak nitelendirdikleri varlıklarıyla ilgili işlem yapmalarına olanak sağlar.

Sabit kıymetlerin kayıtlarını tutma, masraflarını ve yıpranmalarını hesaplama, takibini yapma ve muhasebeleştirme gibi pek çok iş ve raporlama bu modül üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca amortisman, satınalma ve sigorta detay bilgilerini kayıt altına alma işlemleri, erken ödeme sonucu kazanılan indirimleri uygulama işlemleri gerçekleştirilir. Sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları yükleme, yeniden değerlemeleri hesaplama ve işleme alma, aylık ya da günlük bazda amortismanlarını hesaplama ve muhasebeleştirme, tam veya kısmi satış, hurdaya çıkarma, resmi veya yönetimsel raporları hazırlama, fiziksel sayım ve zimmetleme işlemleri de hızlı ve hatasız şekilde yapılır. Küçük ve orta boy işletmelerin dahi sahip olduğu binlerce sabit kıymetin, her ay sonu tekrarlanan işlemleri ve işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve satınalma birimleri ile yoğun entegrasyon ihtiyacı sonucu ortaya çıkan bu modül, sabit kıymetlerin yönetimini kolaylaştırarak şirketler için önemli ve yoğun çaba gerektiren bu işin yükünü büyük ölçüde hafifletir.

Raporlama

Sabit Kıymet Yönetimi modülü, resmi veya yönetsel ihtiyaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Amortisman tutarlarını listeleyen raporlar ‘gerçekleşmiş’, ‘gelecekte gerçekleşecek’ veya ‘tümü’ seçenekleri ile alınabilir. Böylece gider yazılan veya sonraki tarihlerde gider yazılması olası tutarlar analiz edilebilir. Raporlar zengin sorgulama parametreleri ve çeşitli statü ayarları ile oluşturulup detaylı analiz yapılabilir; istendiğinde PDF veya excel hesap tablosu formatlarında alınabilir.

Farklı birçok opsiyon ile alınabilen raporlara bazı örnekler:

 • Sabit kıymet bilgileri listeleri
 • Sabit kıymet gelişimi (aktife giriş, indirim, masraflar, yeniden değerleme, amortismanlar vb. gelişim tarihçesi)
 • Sabit kıymetlerde dönemsel gelişmeler raporu
 • Sabit kıymetler amortisman tutarları
 • Sabit kıymetler yeniden değerleme tutarları
 • Sabit kıymetler özel listeler

Entegrasyon

Sabit Kıymet Yönetimi modülü Genel Muhasebe, Maliyet Merkezleri Muhasebesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satınalma Yönetimi ve Fatura Kontrol modülleri ile sıkı bir entegrasyona sahiptir.

Özelliklere Genel Bakış:

 • Çoklu muhasebe standardı (çoklu “defter”) desteği (her bir sabit kıymet için farklı amortisman metotları, süreleri tanımlayabilme ve muhasebe entegrasyonu)
 • Aylık, üçer aylık veya gün bazında amortisman planları oluşturma, muhasebeleştirme
 • ‘Doğrusal’, ‘azalan bakiyeler’ veya ‘üretim birimi’ amortisman yöntemlerini destekleme
 • Aday sabit kıymet alım, indirim ve giderlerinin muhasebe kayıtlarından otomatik tespiti, toplu olarak işleme alınması
 • Özel veya olağanüstü amortisman hesaplatabilme
 • Kıst, ertelenmiş kıst, iz değeri, ekonomik ömür sonrası masraf yönetimi
 • Amortisman giderlerini verilen oranlara göre farklı maliyet merkezi veya maliyet nesnelerine kaydedebilme
 • Tam veya çoklu kısmi satış, hurdaya çıkarma ve ilgili muhasebe kayıtlarını oluşturabilme
 • Yeniden değerleme desteği
 • Kurguya bağlı olarak, otomatik ve topluca amortisman metodu değiştirebilme (azalan ile başlayıp şartlar uygun olduğunda doğrusal yönteme geçebilme)
 • Aktifleştirme öncesi yapılan masrafların takibi (yatırım safhası yönetimi)
 • Her sabit kıymet için beş farklı amortisman metodu ve opsiyonu tanımlayabilme
 • Çalışmayan kısım gideri olarak muhasebeleştirebilme
 • Sabit kıymet alım faturası, satıcı, sigorta, teşvik bilgileri takibi
 • Sabit kıymetlerin doğrulanması (fiziki sayım, lokasyon/zimmetlenen kişi ve durumun güncellenmesi)