caniasERP Standart Maliyet Yönetimi (CAL) modülünde ürün ağaçları ve rotalardan edinilen temel bilgilerden yola çıkılarak belirli bir mamul ya da yarı mamülün planlanan üretim maliyeti hesaplanabilir.

Belirli bir ürüne ait hesaplamanın yanı sıra birden çok malzemeyi kapsayan toplu hesaplama çalışmaları da yürütülebilir. Ayrıca hesaplama diğer modüllerden de başlatılabilir; örneğin Satış Yönetimi modülünde teklif oluşturulurken teklif maliyeti hesaplaması yapılabileceği gibi Proje Yönetimi modülünde proje maliyetleri de hesaplanabilir. Standart Maliyet Yönetimi modülünde, hesaplama yapmak için maliyet şeması veya geçerlilik tarihi bilgileri, fiyat bilgileri, aktivite bilgileri, ürün ağaçları ve rotalar gibi çeşitli parametreleri kullanmak mümkündür. Kullanıcıya kapsamlı değerlendirme ve analiz olanağı sunan modül, toplu hesaplamada olası hataların görülüp analiz edilerek listelenmesine de olanak sağlar. Ayrıca farklı hesaplamaların sonuçları, modül üzerinde çapraz kontrol ile birbirleriyle karşılaştırılabilir. Modülün sistemdeki tüm modüllerle sağladığı başarılı entegrasyon, yapılan her hesaplamada merkezi olarak yönetilen güncel verilerin kullanılmasını garanti eder.

Maliyet Parametreleri

Hesaplama için gerekli olan ana veriler, ürün ağaçlarının ve rotaların yönetilmesine ilişkin modüllerden gelir. Ürün Ağacı Yönetimi modülünden gerekli bileşenler ve miktarlar alınır. Rota Yönetimi modülünden ise üretim için harcanan süreler gibi operasyon detayları alınır. Ayrıca çeşitli bileşen ve yarı mamul türlerinin, hesaplamaya hangi fiyatlarla dahil edileceği de belirlenebilir. Satın alınan hammaddeler için hareketli ortalama fiyat veya son satınalma fiyatı kullanılabilirken dahili olarak üretilen yarı mamuller için maliyet hesaplama sırasında bulunan üretim masrafları dikkate alınabilir.

Makina, işçilik veya hazırlık süresi gibi Rota Yönetimi modülünde girilmiş olan aktiviteler için, ilgili maliyet merkezine yönelik bir aktivite birim maliyet kaydı tanımlanabilir. Bu tanım Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü ile sağlanan entegrasyon sayesinde önceki aylara ait gerçekleşen maliyet dağıtım sonuçlarından da aktarılabilir. Aktivite birim maliyet  kayıtlarındaki sabit ve değişken oranlar, esnek bir fiyatlandırma yapılmasını sağlar. Modülde istenen sayıda hesaplama şeması oluşturulabilir. Her bir şemada, hesaplama için hangi aktivite kayıtlarının ve bileşenlere ait hangi fiyatların baz alınacağı ayrı ayrı belirlenebilir. Ayrıca genel üretim giderleri gibi ek maliyet kayıtlarının dikkate alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi tutarın dikkate alınacağı da tanımlanabilir. Tanımlanmış olan bu şemalara bağlı ‘şema değişkenleri’ kullanılarak, malzemelerin belirli özelliklerine göre değişkenler dinamik olarak belirlenebilir ve hesaplanan maliyetlere ek bir maliyet yaratılabilir.

Ayrıca çok seviyeli ürün ağacı dökümünün alınması ve hesaplama sonucunun malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat olarak yazılması da modül üzerinde parametrik olarak ayarlanabilir.

Hesaplama Yöntemleri

Standart Maliyet Yönetimi modülünde, belirli bir ürüne ait hesaplamanın yanı sıra birden çok malzemeyi kapsayan toplu hesaplama çalışmaları yürütülebilir. Toplu hesaplamada, ön koşullarda belirli parametrelere göre seçilmiş olan malzemeler dikkate alınır. Hesaplama diğer modüllerden de başlatılabilir. Örneğin Satış Yönetimi modülünde teklif oluşturulurken teklif maliyeti hesaplaması yapılabileceği gibi Proje Yönetimi modülünde proje maliyetleri de hesaplanabilir. Benzer şekilde Bütçe Yönetimi modülünde bütçeye dahil edilen malzemeler için toplu olarak standart maliyet hesabı da yapılabilir.

Değerlendirmeler ve Analizler

Standart Maliyet Yönetimi modülü, kullanıcıya kapsamlı değerlendirme ve analiz olanağı sunar. Böylece bir toplu hesaplamada olası hataların görülüp analiz edilebileceği listeler oluşturulabilir. Ayrıca farklı hesaplamaların sonuçları çapraz kontrol ile birbirleriyle karşılaştırılabilir. Modül üzerinde, hesaplama kapsamındaki belirli konuları vurgulamak amacıyla hesaplama görünümleri de tanımlanabilir.

Entegrasyon

Standart Maliyet Yönetimi modülünün sistemdeki tüm modüllerle sağladığı başarılı entegrasyon, yapılan her hesaplamada merkezi olarak yönetilen güncel verilerin kullanılmasını garanti eder. Modül Temel Veri Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi, Satış Yönetimi, Proje Yönetimi, Üretim Yönetimi, Bütçe Yönetimi ve Maliyet Merkezleri Muhasebesi gibi modüllerle entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Özelliklere Genel Bakış:

 • Tek hesaplama ve toplu hesaplama
 • Tarihçe takibi
 • Farklı versiyonları eş zamanlı yönetme
 • Birden çok seviyeli ürün ağacı için çok seviyeli hesaplama
 • Aktivite birim maliyetleri için sabit ve değişken oranlar
 • Konfigüre edilebilen, istenen sayıda hesaplama şeması tanımlama
 • Şema değişkenleri kullanılarak, şema satırları üzerine düşen maliyetlerin efektif yönetimi
 • Kullanıcı tanımlı formüller ile hesaplamalar
 • Ürün ağaçları, aktivite birim maliyetleri ve döviz kurlarının kullanıcı tarafından belirlenen tarih üzerinden hesaplanabilmesi
 • Varyanta bağlı hesaplama
 • Maliyet dağılımı ile ürün menşei belirleyebilme
 • Farklı muhasebe standartlarına göre maliyet hesaplayabilme
 • Maliyet karşılaştırma raporları