caniasERP Otomasyon (AUT) modülü, şirketlerdeki tüm üretim süreçlerini yönetmek için tamamen caniasERP sistemi ile entegre olarak tasarlanmıştır.

Üretim sistemlerini yönetmek için sistem ile tamamen uyumlu bir yönetim aracına sahip olmak, işletmeler için öncelikli hedef olmalıdır. Bu modül, Üretim Yönetimi modülü başta olmak üzere, birçok modül ile tamamen senkronize çalışarak üretim aşamalarıyla ilgili tüm önemli verilerin işlenmesini ve üretim hatlarının kontrolünü sağlar.

Üretim sistemleri direkt olarak ya da bir gateway vasıtasıyla caniasERP sistemine bağlanır ve entegre çalışmaları sağlanır. Bu sayede iş merkezleri caniasERP sisteminin bir uzantısı haline gelmiş olur. İş merkezlerine iş bilgilerinin aktarımı ve iş merkezlerinden de üretim verilerinin toplanması için ekstra çabaya gerek kalmaz. İş merkezleri, caniasERP sistemine bağlı olduğundan yapılması gereken iş bilgilerine direkt ulaşılabilir. Yine aynı şekilde iş merkezindeki her türlü üretim verisi online olarak caniasERP sistemine yansır ve herhangi bir gecikme yaşanmaz.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT Gateway)

Otomasyon sistemleri, kullanılan teknolojik altyapıya ve cihazlara göre farklılık gösterir. PLC (programlanabilir lojik kontrolör), DCS (dağıtık kontrol sistemleri) ve HMI (insan makine arayüzü) kombinasyonlarıyla oluşturulmuş kumanda sistemleri, bilgisayar kontrollü CNC tezgahlar gibi sistemler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu otomasyon sistemlerindeki en büyük zorluklardan biri, sistemde kullanılan teknolojik altyapıların çeşitliliğinden kaynaklanan farklı iletişim protokolleri olmasıdır. Farklı sektörlerde, makineler ve üretim hatları ciddi farklılıklar gösterebilir. Bu sistemlerden üretilen verilerin, farklı protokollerle aktarılması gerekir. Bu nedenle, ortak bir iletişimci geliştirirken, ileri iletişim yeteneğinin sağlanması en önemli noktadır.

Otomasyon modülündeki IoT gateway, otomasyon sistemleri için geliştirilmiş protokol bağımsız bir iletişim teknolojisidir. IoT gateway, caniasERP sunucuları ile kontrol cihazları, sensörler ve akıllı cihazlar arasında çift taraflı bağlantı hizmeti veren bir araçtır. Gerçek zamanlı endüstriyel verilerin doğrudan caniasERPsunucularına sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu hizmet sayesinde, farklı tipte kontrol sistemleriyle yönetilen makinelerden toplanan üretim, malzeme, kaynak tüketimi (elektrik, doğal gaz vb.) ve ortam değerleri (sıcaklık, basınç vb.) gibi veriler gerçek zamanlı olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve görselleştirilebilir.

Otomasyon modülündeki IoT gateway teknolojisi sayesinde farklı protokoller ile caniasERP arasında veri iletişimi sağlanabilmektedir. OPC, MTConnect ve bazı PLC modellerine özel protokoller de desteklendiğinden hemen hemen tüm marka ve model PLC, DCS, HMI kombinasyonları ve bilgisayar kontrollü CNC tezgahlar ile iletişime geçilerek veri akışı kontrol edilebilmektedir. caniasERP ortamında işletmenize özgü tanımlanan kurallar sayesinde, makineler arası aktarılan verileri yorumlayabilen IoT gateway, bu makineler üzerinde belirli kontroller sağlayabilir.

Üretim Kokpiti ve Canlı Üretim Monitörü

Otomasyon modülüyle toplanan üretim ortamı verileri, Üretim Zekası modülünde yorumlanarak anlamlı hale getirilir. Tesis, üretim hattı, kapasite grupları ve iş merkezleri için tanımlanabilen KPI’lar (anahtar performans göstergeleri) ile üretim ortamının verimliliği gerçek zamanlı olarak izlenebilir. KPI tanımlamaları son derece esnek olup, sistemde tanımlı üretim ortamları için belirlenen periyot bazında sapmalar takip edilebilir.

Toplanan Üretim Verilerinin Üretim Zekası ile Raporlanması

 • İstenen periyotta istenen gruplama
 • OEE, kullanılabilirlik, performans ve kalite skorları
 • Gerçekleşen ve planlanan üretim miktarları ve süreleri
 • Gerçekleşen ve planlanan aktivite süreleri
 • Duruş kodlarına göre duruş süreleri ve frekansı
 • Fire kodlarına göre fire miktarları ve frekansı
 • Yeniden İşleme kodlarına göre yeniden işleme miktarları ve frekansı
 • Ek bilgiler (sıcaklık, basınç vb.) beklenen/gerçekleşen raporu
 • Yan ürün üretim miktarları
 • Personel üretim miktarları, üretim ve duruş süreleri

Entegrasyon

Şirketlerdeki üretim süreçlerini yönetmek için tasarlanmış olan Otomasyon modülü, Üretim Yönetimi modülü başta olmak üzere birçok modül ile senkronize çalışarak, üretim aşamalarıyla ilgili tüm önemli verilerin işlenmesini ve üretim hatlarının kontrolünü sağlar. IoT Gateway aracılığı ile caniasERP sunucularına sorunsuz bir şekilde aktarılan üretim ortamı verileri, Üretim Zekası modülünde Tesis, Üretim hattı, Kapasite Grupları ve İş Merkezleri için tanımlanan Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ile izlenilebilir ve yorumlanabilir hale getirilir.

Özelliklere Genel Bakış:

 • IoT gateway teknolojisi sayesinde, caniasERP ile üretim sistemleri arasında protokol bağımsız kontrol edilebilir senkronizasyon
 • Gerçek zamanlı üretim ve ortam değerleri takibi
 • Offline izleme opsiyonu sayesinde, üretim verilerinin Elektronik Data Transferi modülü ile aktarımı
 • Uyarlanabilir esnek yapı